Slávnostné oceňovanie príslušníkov HaZZ v Trnavskom kraji

Slávnostné oceňovanie príslušníkov HaZZ v Trnavskom kraji

V utorok 10. mája 2016 sa pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov, uskutočnilo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru za dlhoročné príkladné plnenie služobných povinností v sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vojtech Valkovič ocenil svedomitú a obetavú prácu hasičov Trnavského kraja medailami II. a III. stupňa.
Riaditeľ ako poďakovanie za spoluprácu odovzdal pamätnú plaketu Vendelínovi Horváthovi – generálnemu sekretárovi DPO SR, Jánovi Culkovi – predsedovi predstavenstva Komplexnej centrálnej záchrannej služby v Gabčíkove, Ivanovi Durkotovi – riaditeľovi Centra podpory v Tranve, Štefanovi Čechovičovi – riaditeľovi Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, Igorovi Kelešimu – náčelníkovi Mestskej polície mesta Trnava, Petrovi Šagátovi – predsedovi odborového zväzu hasičov.
Medzi obdarovanými bol i zástupca Českej republiky Radek Chromý z Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru Jihomoravského kraje. Slávnostné zhromaždenie sa začalo príhovorom riaditeľa KR HaZZ v Trnave, pokračovalo odovzdávaním „medaily Ľ. Štúra“, ktorú daroval predseda Trnavského samosprávneho kraja ako ocenenie práce, napr. p. Belicovi za 60 rokov obetavej práce v dobrovoľnom hasičskom zbore. Medzi pozvaných patrili i predsedkyňa KV DPO SR v Trnave Marta Hurbanisová, riaditeľ KR HaZZ v Bratislave Martin Blaha, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka, riaditeľ KR HaZZ v Nitre Pavol Nereča, zástupca riaditeľa KR PZ v Trnave Róbert Bozalka, riaditeľ Ústavu integrovanej bezpečnosti MtF STU v Trnave Karol Balog, rímskokatolícky duchovný pre HaZZ Ľuboslav Farkaš. Spoločenskú udalosť trnavských hasičov sprevádzal detský spevácky zbor Hlohovčatá.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X