Súťaž „Tímový záchranár 2017“

Súťaž "Tímový záchranár 2017"

V polovici apríla zorganizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline športovo-vedomostnú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 78 súťažiacich z troch vysokých a 7 stredných škôl z celého Slovenska. Teoretická časť súťaže bola zameraná na vedomosti z oblasti ochrany pred požiarmi. Športovú časť tvorilo 9 disciplín: roztiahnutie hadíc „B“ prúdov, záchrana zraneného – vytiahnutie z vraku a prenesenie, prekonanie bariéry, vytvorenie útočného vedenia, vytiahnutie závažia na druhé poschodie, stáčanie hadíc, údery ťažkým kladivom v hammerboxe, premiestnenie pneumatiky a potiahnutie vraku. Na otvorení súťaže sa zúčastnil prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislav Pethö, ktorý privítal súťažiacich a poprial im veľa úspechov pri zdolávaní jednotlivých disciplín. Na záver súťaže sa súťažiacim prihovoril prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý, ktorý vyzdvihol snahu pravidelne organizovať toto podujatie a viesť tak mladých ľudí k príprave pomáhať osobám v núdzi a zdokonaľovať sa v záchranárskej činnosti. Víťazmi súťaže boli všetci zúčastnení, ktorí museli prekonávať nástrahy jednotlivých disciplín. Vecnými cenami a finančnou podporou podujatie podporili VÚC Žilinského kraja, Mesto Žilina a Žilinská univerzita.

Foto: Milan Dermek

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X