Taktické cvičenie na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave

Dňa 22. októbra 2019 sa na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave uskutočnilo v spolupráci s ďalšími zložkami IZS taktické cvičenie zamerané na výskyt neznámej chemickej látky na palube lietadla. Cvičenia sa zúčastnilo 40 príslušníkov z Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy a zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách.
Podľa scenára sa na palube lietadla vyskytla neznáma chemická látka, ktorá spôsobila, že niekoľko cestujúcich trpelo respiračnými a žalúdočnými problémami. Po pristáti lietadla vykonali hasiči dekontamináciu pasažierov.
Cvičenie bolo zamerané najmä na spoluprácu jednotlivých zložiek Integrovaného záchranného systému, Integrovaného bezpečnostného systému letiska a riadiacej veže. Cieľom bolo taktiež preveriť činnosť veliteľa zásahu pri riadení činnosti na mieste zásahu, akcieschopnosť hasičskej jednotky pri zásahu s neznámou chemickou látkou s použitím technických prostriedkov za účelom záchrany života a zdravia cestujúcich, v súčinnosti so záchranármi a zložkami Integrovaného bezpečnostného systému letiska.
Cvičenie malo taktiež preveriť komunikačné schopnosti, spoluprácu HaZZ s orgánmi verejného zdravotníctva, a taktiež preveriť spôsob používania technických prostriedkov príslušníkmi a dodržiavanie pravidiel BOZP.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X