Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Vo štvrtok 18. januára 2018 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého za účasti riaditeľky odboru požiarnej prevencie Jany Morávkovej, riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek Mariána Dritomského a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelína Horvátha.
Konferencia bola zameraná na požiarno – bezpečnostnú situáciu na Slovensku v roku 2017, štatistiku požiarovosti, najväčšie požiare minulého roka, plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, charakter zásahov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, nárast spolupráce s dobrovoľnými hasičmi a pod.
Oproti minulému roku vzrástol počet výjazdov hasičov o 4390, celkovo boli hasiči vyslaní k 33 737 udalostiam. Z celkového počtu výjazdov zasahovali v 32% pri požiaroch, 68% výjazdov si vyžiadali technické a iné zásahy. Najčastejšie boli k udalostiam rôzneho charakteru vyslaní hasiči v Košickom kraji (5 365 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (3 142). Najrizikovejším dňom v týždni pre vznik mimoriadnych udalostí v roku 2017 bol piatok, kedy vznikalo aj najviac dopravných nehôd. Pri požiaroch museli hasiči najčastejšie zasahovať v sobotu. Až 51,2% z celkového počtu príčin vzniku požiarov tvorila nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb.
Prezident Nejedlý informoval aj o dojazde hasičov k udalostiam, ktorý v priemere trvá 10 minút a 11 sekúnd. K dopravnej nehode sa hasiči dostanú o minútu skôr. Pozitívnym ukazovateľom je počet spoločných výjazdov s dobrovoľnými hasičmi, ktorý sa oproti minulému roku zvýšil až o 58,1 %. Pri zásahoch hasičov bolo zachránených takmer 15 tisíc osôb.

Video z tlačovej konferencie je dostupné na facebookovej stránke Prezídia HaZZ https://www.facebook.com/prezidiumhazz/videos/1181870028594879/

Celá správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru za rok 2017 je dostupná v ľavom stĺpci v sekcii upútavky na stránke http://www.minv.sk/?hasici-zachranari

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X