Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

V stredu 11. januára 2017 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého za účasti riaditeľky Odboru požiarnej prevencie Jany Morávkovej a riaditeľa Odboru riadenia hasičských jednotiek Mariána Dritomského. Tlačová beseda bola zameraná na požiarno – bezpečnostnú situáciu na Slovensku v roku 2016, štatistiku požiarovosti, najväčšie požiare roka 2016, prírodné katastrofy a plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Prezident Nejedlý prítomným objasnil požiarovosť na Slovensku so zameraním na jej príčiny a výskyt v jednotlivých regiónoch, počet a štruktúru výjazdov príslušníkov HaZZ, informoval o plnení úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2016 a o stále vzrastajúcej spolupráci s dobrovoľnými hasičmi. Pozitívnym štatistickým ukazovateľom je nižší počet výjazdov hasičov ako minulý rok.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X