Viac ako 500 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo pri výjazdoch počas včerajšieho dňa a dnešnej noci

V súvislosti s poveternostnou situáciou vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru počas včerajšieho dňa a dnešnej noci celkom 365 výjazdov.

Najhoršia situácia bola v Nitrianskom kraji, kde bolo zaznamenaných 270 takýchto udalostí. Išlo najmä o odčerpávanie vody z pivničných priestorov budov a rodinných domov, odstraňovanie padnutých stromov na chodníkoch, komunikáciách, štátnych cestách, osobných vozidlách, vedeniach elektrického prúdu, odstraňovanie naklonených stromov ohrozujúcich priľahlé rodinné domy a odtrhnutej reklamnej tabule vo výjazde z rýchlostnej cesty R1 na severnom obchvate. Celkom zasahovalo 67 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 93 členov Dobrovoľných hasičských zborov obci.

Hasiči v Trnavskom kraji zasahovali v súvislosti so silnou búrkou 37 – krát, a to najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených pivníc a garáží. Odpratávali tiež popadané stromy na cestných komunikáciách a zaparkovaných vozidlách. Celkom zasahovalo 51 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 109 dobrovoľných hasičov.

V Bratislavskom kraji zaznamenali hasiči 16 udalostí súvisiacich s búrkovou činnosťou. 23 profesionálnych a 33 dobrovoľných hasičov zasahovalo pri popadaných stromoch, ktoré ohrozovali premávku a pri odčerpávaní vody zo zatopených suterénov, podchodov a pivníc.

40 príslušníkov HaZZ zasahovalo pri 16 udalostiach v Banskobystrickom kraji. Išlo najmä o odstraňovanie spadnutých stromov, konárov a odčerpávanie vody zo zatopených miest.

Hasiči v Trenčianskom kraji boli vyslaní k 14 zásahom, ktoré vznikli dôsledkom búrkovej činnosti. 36 profesionálov a 64 členov DHZO zasahovalo pri likvidovaní konárov a stromov z chodníkov a ciest a pri odčerpávaní vody zo zatopených priestorov.

Na východe Slovenska bola situácia miernejšia. V Prešovskom aj Košickom kraji zasahovali hasiči v súvislosti s búrkou 6 – krát.

Foto: TASR

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X