XIX. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel

XIX. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel

V utorok 6. septembra sa na Námestí Slobody v Banskej Bystrici uskutočnil v poradí XIX. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Banskej Bystrici.
Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, riaditeľa odboru plánovania a koncepcií Prezídia HaZZ Ivana Ondrejičku, zahraničných delegácií z Českej republiky a z Maďarska, ako aj ďalších predstaviteľov štátnej správy a spolupracujúcich partnerov. Na štart XIX. ročníka memoriálu sa postavilo 9 súťažných družstiev z Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja a družstvo z Královohradeckého kraja.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z HZS Královohradeckého kraja, 2. miesto získalo súťažné družstvo z OR HaZZ v Banskej Bystrici a na 3. mieste skončilo súťažné družstvo z OR HaZZ vo Zvolene.
Široká verejnosť si mala možnosť prezrieť si statickú ukážku hasičskej techniky dodanú pre Hasičský a záchranný zbor v rámci projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X