Výjazd hasičov z Jelšavy

Na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava bola o 10.34 hod operačným dôstojníkom ohlásená škodová udalosť – skrížené motorové vozidlo na spojovacej ulici madzi ulicami Jesenského a Tomášikova. Jednotka DHZM vykonala výjazd na CAS 25 Škoda RTHP v počte 1+4.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X