Slovensko

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár pplk. Ing. Adrián Mifkovič, je zárukou nového elánu. Som presvedčený, že HaZZ bude v dobrých rukách. Novovymenovaný riaditeľ HaZZ má moju plnú dôveru. Prácu hasičov považujem za celoživotnú službu, ktorá si vyžaduje veľkú obetu, odhodlanie, …

čítať ďalej

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony si dovoľujeme uviesť nasledovné. Vyjadrenia prezidenta DPO SR o tom, že cieľom navrhovaných …

čítať ďalej

Stanovisko prezidenta DPO SR k navrhovaným zmenám v zákonoch

Dňa 8.3.2023 bol na rokovaní vlády v demisii schválený návrh rekodifikácie zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SR č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane. Uvedený návrh predkladal minister vnútra v demisii Ing. Roman Mikulec, MSc., ktorý niekoľko krát spoločne s prezidentom Hasičského …

čítať ďalej

Vláda schválila systémovú zmenu financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí

Vláda v stredu 8. marca 2023 schválila návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Predmetom návrhu novely je zmena systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, zmena financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a rozšírenie dotačných dôvodov ako …

čítať ďalej

Kategorizácia DHZO na rok 2023

Zverejnenie kategorizácie dobrovoľných hasičských zborov obcí na rok 2023 v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.  

čítať ďalej

Po roku 2013 bola Dobrovoľná požiarna ochrana znovu objavená

Za prelom považuje rok 2013, keď sa prehodnotili časy dojazdov jednotiek HaZZ v rámci zásahových obvodov, ich hasičské stanice a obnovila sa hasičská technika v rámci HaZZ.   Po roku 1992 došlo k útlmu činnosti verejných dobrovoľných hasičských zborov. Základom práce občianskeho združenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR sa stalo …

čítať ďalej

Ministerstvo vnútra navrhuje zmeny týkajúce sa dobrovoľných hasičov

Jednou zo zmien by malo byť oficiálne premenovanie z „dobrovoľného hasičského zboru obce“ na „obecný hasičský zbor“ Ministerstvo vnútra SR navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalších občianskych združení pôsobiacich …

čítať ďalej

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive), ktorá už bola podpísaná aj prezidentkou SR. Najväčšou skupinou, na ktorú bude dopad mimoriadne negatívny, sú držitelia voľnopredajných zbraní (zbraní kat. ,,D´´) a budúci záujemcovia o tieto zbrane. Na nákup teda potrebujete zbrojný …

čítať ďalej
X