XI. ročník Zlatého záchranárskeho kríža – záznam z Galevečera

V utorok 28. marca 2017 sa v priestoroch historickej budovy Opery SND v Bratislave stretli najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií na slávnostnom podujatí Zlatý záchranársky kríž za rok 2016. Poslaním projektu je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, policajtov a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, rovnako ako i obetavé činy prvej pomoci laikov – detí aj dospelých. Odborná porota zložená z predstaviteľov všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému hodnotila výnimočné činy profesionálnych záchranárov i laikov.

Ocenenie v kategórii „Záchranársky čin laickej verejnosti“ získal Marek Puškár, vodič zo stanice RZP Koškovce. Ako náhodný okoloidúci poskytol dňa 14. decembra 2016 prvú pomoc vodičovi, ktorý za volantom svojho vozidla odpadol a prestal dýchať. Marek Puškár poskytol zranenému laickú kardiopulmonálnu resuscitáciu a po príchode RZP pracovali záchranári na obnove srdcového obehu u pacienta ďalších 50 minút. Zraneného sa podarilo zachrániť a po niekoľkých dňoch sa prebral do plného vedomia.

Tento rok sa na Zlatom záchranárskom kríži už po druhýkrát udeľovalo ocenenie v kategórii „Záchranársky čin laickej verejnosti – deti“. Získal ho statočný Cyril Legutský, ktorý ako lyžiarsky inštruktor v Lopušnej doline dňa 17. februára 2016 zachránil život bezvládnej lyžiarke. Táto upadla do bezvedomia, pričom jej nebolo možné nahmatať tep. Cyril začal s oživovaním pacientky, neskôr sa k nemu pridali aj okolostojaci ľudia. Do príchodu sanitky sa lyžiarku podarilo oživiť a zachrániť jej život.

V kategórii „Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov“ bol ocenený ppráp. Bc. Martin Várkoly z Obvodného oddelenia PZ Terchová, ktorý počas pobytu na rekreačnej chate v obci Belá – Nižné Kamence dňa 15. októbra 2016 riskoval vlastný život. V susednej chate vypukol požiar, pričom v podkrovnej izbe zostal uväznený jeden muž. Policajt Martin Várkoly vošiel do požiarom zachváteného objektu a z podkrovia vyniesol túto osobu v bezvedomí. Muža, ktorý nejavil známky života, sa po niekoľkých minútach podarilo oživiť. Martin Várkoly sa pri záchrannej akcii nadýchal splodinami horenia a bol na niekoľko dní hospitalizovaný. Vďaka jeho pohotovej reakcii sa zraneného muža podarilo zachrániť a teraz sa teší dobrému zdraviu.

Čestné uznanie v kategórii „Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov“ bolo udelené práp. Róbertovi Rötlingovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Previdzi, ktorý v čase svojho osobného voľna, dňa 14. novembra 2016, poskytol prvú pomoc staršiemu pánovi pred Uniklinikou Kardinála Korca v Prievidzi. Pánovi pred budovou prišlo nevoľno, zapotácal sa a spadol pod cúvajúci automobil. Róbert Rötling zabránil vodičovi cúvajúceho vozidla, aby prešiel po pánovi v bezvedomí. U zraneného došlo k zástave srdca, pričom príslušník HaZZ začal s oživovaním pomocou masáže srdca. O chvíľu mu prišli na pomoc zdravotné sestry z Unikliniky a s oživovaním pokračovali približne 15 minút až do príchodu ZZS. Po prevezení pacienta do nemocnice v Bojniciach a následnom lekárskom ošetrení bolo príslušníkovi práp. Róbertovi Rötlingovi oznámené, že zachraňovanému pánovi sa jeho stav stabilizoval a svojím rýchlym konaním mu zachránil život.

Ocenenie v kategórii „Záchranársky čin profesionálneho kolektívu“ získali záchranári z RZP Liptovská Osada. Posádka tvorená Mgr. Silviou Janolkovou a Miroslavom Hlinkom bola dňa 17. októbra 2016 vyslaná k 56 – ročnému mužovi, ktorému začal zlyhávať implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD). Posádke bolo po konzultácii so Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici doporučené deaktivovať implantovaný ICD pomocou magnetu Medtronic, ktorý ale v tom čase nebol vo výbave RLP. Silvia Janolková a Miroslav Hlinka sa so žiadosťou o pomoc skontaktovali s kolegom Michalom Haluškom bývajúcim neďaleko. Ako vhodnú náhradu za Medtronic použili magnet z reproduktora. Michal Haluška počas svojho voľna neváhal a priniesol tento improvizovaný magnet, ktorý úspešne použili na deaktiváciu ICD. Pacient bol transportovaný na ďalšiu liečbu do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Vďaka vysoko profesionálnemu prístupu posádky RZP a rýchlej bezprostrednej pomoci Michala Halušku sa podarilo zachrániť ľudský život.

Ocenenie v tej istej kategórii získal tím hasičov z Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši (kpt. Rudolf Macko, ppor. Marián Gejdoš, npor. Ivan Belluš, npráp. Pavel Margetaj), záchranári z Horskej záchrannej služby (por. Milan Frejuk, npor. Zdenko Krajči, rtm. Peter Húska) a záchranári z RLP v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu (MUDr. Viktor Hegeduš, Zlatica Dudášová, Martin Fáber). Príslušníci OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši boli dňa 19. novembra 2016 vyslaní k popadaným stromom na komunikácii vedúcej do Demänovskej doliny – Jasnej. Po príchode na miesto udalosti začali s prípravou na sprejazdňovanie cesty. Počas pílenia a odstraňovania popadaných stromov panovali nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré spôsobili pád ďalšieho stromu na osobné vozidlo Škoda City s jednou osobou vo vnútri. Strom bol zvalený cez časť kapoty, čelného skla a strechy vozidla. Čelné sklo bolo preborené do priestoru kabíny. Osobu v aute hasiči vytiahli cez zadné dvere. Mladý muž bol v bezvedomí s tržnou ranou na hlave. Na miesto udalosti sa medzičasom dostavil príslušník HZS, ktorý hasičom pomohol zranenú osobu preniesť mimo popadaných stromov a spolu začali vykonávať kardio-pulmonálnu resuscitáciu. Po príchode ďalších príslušníkov HZS sa pri oživovaní osoby striedali, pričom dvaja hasiči začali so spriechodňovaním komunikácie, aby mohli zraneného preniesť do vozidla ZZS. Po príchode RLP lekár osobu zaintuboval a záchranári pokračovali v oživovaní ďalších 40 minút. Po nahmataní tepu bol muž prenesený do sanitky a odvezený do nemocnice. Napriek tomu, že svojim zraneniam nakoniec podľahol, jeho dočasná záchrana umožnila žiť ďalším štyrom ľuďom. Jeho orgány boli po súhlase rodiny využité na transplantáciu.

Cenu za „Výnimočný prínos pre záchranárstvo“ získal MUDr. Vladimír Lazorčák, MPH. Vladimír Lazorčák celý svoj život zasvätil záchranárstvu a medicínskemu odboru urgentná medicína a medicína katastrof. Niekoľko rokov pracoval v OÚNZ Prešov na anestéziologicko – resuscitačnom oddelení, od roku 2000 – 2006 pôsobil na oddelení rýchlej lekárskej pomoci vo FNsP J. A. Reimana v Prešove ako zástupca primára, ďalších 8 rokov viedol oddelenie urgentnej medicíny ako primár. Počas svojej lekárskej praxe pôsobil tiež ako externý pedagóg na Strednej zdravotníckej škole v Prešove a na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Zároveň je lektorom a odborným garantom študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“.

Cena „Rescue report za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu“ bola udelená detskému záchranárskemu časopisu „Mladý záchranár“, ktorý od roku 2010 vydáva Rescue team Slovakia. Záchranársky časopis dlhoročne pôsobí v oblasti vzdelávania detí na základných školách. Jeho tvorcovia v ňom hravou formou učia deti ako správne dbať o svoje zdravie, predchádzať úrazom a v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc sebe a svojmu okoliu. Rescue teamu Slovakia nechýba zanietenie nevyhnutné pre pokračovanie vo svojej záslužnej činnosti.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X