V Krupine sa v piatok konal 4. ročník podujatia „HASIČI HASIČOM“

V Krupine sa v piatok konal 4. ročník podujatia "HASIČI HASIČOM"

V piatok 13. januára 2017 sa v kinosále mesta Krupina konal už 4. ročník podujatia s názvom „Hasiči Hasičom“, ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.

Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnil primátor mesta Krupina Radoslav Vazan, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav Pethö, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng ako aj riaditelia Krajských riaditeľstiev HaZZ, riaditelia Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja, riaditelia Okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja a ďalší hostia.

Z množstva nominácií bolo ocenenie v kategórii „zásahová činnosť jednotlivca“ udelené Vincentovi Humenajovi, príslušníkovi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši, ktorý pri tragickej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla pomohol zraneným cestujúcim ako prvý. Z radov dobrovoľných hasičov získal v tej istej kategórii ocenenie Peter Kolibík z DHZ Hrušov za pohotový a rýchly zásah pri požiari rodinného domu.

V kategórii „zásahová činnosť kolektívu“ bolo ocenenie udelené príslušníkom z hasičskej stanice vo Zvolene za rýchly a účinný zásah vo vysoko rizikovej prevádzke pri likvidácii požiaru. Svojim zásahom zabránili škodám, ktoré hrozili vznietením a výbuchom nádrží s horľavou kvapalinou. V tej istej kategórii získali ocenenie tiež členovia DHZ Brusno, ktorí v máji minulého roka pomohli nájsť osobu, ktorá odišla do lesa rozhodnutá ukončiť svoj život.

Okrem zásahovej činnosti boli udelené ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie, a to Anite Galčikovej – členke DHZ Želovce, za organizovanie športových a kultúrnych podujatí a za dlhoročnú prácu s mládežou a aktívnym členstvom v dobrovoľnom hasičskom zbore v obci Želovce. V tejto kategórii boli ďalšie ocenenia udelené Miroslavovi Podhradskému z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici za aktívnu činnosť a pomoc pri organizovaní viacerých akcií, ktoré sú nielen súťažného, ale aj náučného charakteru a tiež členom Územného výboru DPO Žiar nad Hronom za prípravu štadióna „Sitno“ na 12. ročník celoslovenského kola hry „Plameň“.

Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2016. V tejto kategórií boli ocenenia udelené Petrovi Hanzelovi z Okresného riaditeľstva vo Zvolene za III. miesto na 24. ročníku majstrovstiev Ministerstva vnútra SR v karate v Pezinku, Michalovi Svoreňovi z Okresného riaditeľstva v Rimavskej Sobote za reprezentáciu na Majstrovstvách Ministerstva vnútra SR v jude, Matejovi Peniakovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici za 2. miesto na majstrovstvách Ministerstva vnútra SR v triatlone, Tomášovi Bobišovi, členovi dobrovoľného hasičského zboru Hodruša-Hámre, za 3 prvé miesta v súťažiach „Železný hasič“, Ľubomírovi Lörinčíkovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci ako členovi súťažného družstva slovenskej výpravy, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta v Ostrave v Českej republike, Ľubošovi Považanovi a Róbertovi Tužinskému z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene za výborné umiestnenie na súťaži TFA Slovakia 2016 – Najtvrdšie hasičské prežitie, súťažnému družstvu z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom za 2. miesto na „XIII. ročníku súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov“ v Humennom a kolektívu mladých hasičov DHZ Poltár za 2. miesto v kategórii chlapcov na 12. celoštátnom kole súťaže PLAMEŇ 2016.

Ocenenie za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi bolo odovzdané Milanovi Drienkovi za 40 ročnú príkladnú prácu pre dobrovoľnú požiarnu ochranu a pomoc pri oprave hasičskej techniky.

Osobitné ocenenie za dlhoročnú spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom na území BB kraja bolo udelené kolektívu Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Slovenskému Červenému krížu – územnému spolku v Banskej Bystrici.

Na konci oceňovania bola do života uvedená putovná sekera ako nový symbol tohto spoločného podujatia profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorú si symbolicky prevzal starosta obce Jesenské Gabriel Mihály. Práve v tejto obci sa budúci rok uskutoční už 5. ročník podujatia „Hasiči Hasičom“ za rok 2017.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X