Hasičské jednotky mali odbornú prípravu opäť v Jelšave

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany a Univerzitná vedecko technická spoločnosť – projekt Technická univerzita Zvolen v spolupráci s OV DPO v Revúcej zorganizovali v dňoch  22. – 23. 01. a 12. 02. – 14. 02. 2015 kurz Základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Kurz sa uskutočnil v priestoroch Hasičskej zbrojnice v Jelšave, pred hasičskou zbrojnicou a na „Odkalisku“ v Jelšave. Odborným garantom kurzu bola Ing. Eva Mračková, PhD, prednášajúci lektori boli Mgr., Ing. Ivan Chromek, PhD a Ing. Dušan Hancko.

Program 40-hodinového kurzu zahŕňalnasledovné témy:

  • – právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,
  • – organizácia výkon služby v hasičských jednotkách,
  • – technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,
  • – základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia,
  • – metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác,
  • – zásady poskytovania predlekárskej pomoci,
  • – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,
  • – fyzická príprava.

Prvý víkend sa niesol v znamení zákonov a predpisov na úseku požiarnej ochrany a teórie.

Po teórii prišla prax, kde si prítomných 27 dobrovoľných hasičov z Držkoviec, Gemerskej Vsi,  Jelšavy, Ratkovej, Magnezitoviec a Muránskej Dlhej Lúky mohli porovnať rozdiel medzi CAS 15 IVECO DAILY z roku 2010 s CAS 15 IVECO DAILY z roku 2015.

Na „Odkalisku“ bola praktická ukážka, ako sa zachraňuje utopený pod ľadovou plochou a práca na ľadovej ploche. Ďalej členovia z jednotlivých DHZ-tiek nacvičovali zručnosti so svojou technikou a vecnými prostriedkami, ktoré v nej mali.

Druhý víkend sa niesol prebratím základov a zásad predlekárskej pomoci.

Posledný deň patril overeniu znalostí, ktoré dobrovoľní hasiči nadobudli. Prvú časť skúšky tvoril test, ktorá všetci zvládli. Potom členovia jednotlivých DHZ-tiek predniesli spracovanú Analýzu obce z hľadiska možných a mimoriadnych udalostí a samozrejme prišla aj praktická časť skúšky, kde 4-členné družstvá mali za  úlohu vytvoriť vedenie z čerpadla TOHATSU. Skúšobná komisia vyhlásila výsledky, podľa ktorých všetci skúške vyhoveli.

Na základe týchto skúšok budú na obce zaslané zápisnice o overení, podľa ktorých obce budú môcť menovať overených dobrovoľných hasičov za členov DHZO.

 

 

Gabriela Jakubecová

 

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X