Nadšenie mladých hasičov bez zábran

V okrese Topoľčany sa v piatok, 13. novembra 2015 uskutočnilo jesenné kolo súťaže Plameň. Nadšenie mladých hasičov neutíchalo ani napriek chladnému počasiu.

Hasičstvo sa u mnohých stáva novodobým športom. Inklinuje k nemu čoraz viac i mládež. Aj preto sa okresná organizácia DPO SR Topoľčany rozhodla pre mládež zorganizovať ďalší ročník jesenného kola hry „Plameň“.

Jesenné kolo súťaže

Je už tradíciou, že každý rok v okrese Topoľčany organizuje okresná organizácia DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky) v spolupráci s jednotlivými dobrovoľnými hasičskými zbormi dve kolá súťaží pre mladých hasičov. Druhé kolo prebieha vždy na základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch.

Plnili tri disciplíny

„Súťažné družstvá plnili tri disciplíny. Prvou disciplínou bol štafetový beh v dĺžke 5x 50 metrov, ktorý obsahoval niekoľko prekážok, napríklad prechod cez lavičku, spájanie hadíc, teda všetko s čím sa hasiči v praxi stretávajú. Ako druhú úlohu súťažné družstvá plnili prenášanie náradia cez prekážky. Počas tejto úlohy spájali a rozťahovali hadice, trénovali si  udržanie stability. Poslednou disciplínou, ktorú mladí hasiči plnili bol zásah ručnou striekačkou tzv. žberovkou“ – informoval k súťaži Pavol Gerhát, riaditeľ okresnej organizácie DPO SR Topoľčany.

Osemnásť kolektívov

Súťaž pod názvom Plameň má za cieľ mladých hasičov a súčasnú mládež motivovať k tejto činnosti a práci pri ochrane majetku. Je to trend, ktorý  každým rokom napreduje, čo potvrdzuje i účasť súťažných kolektívov na tejto súťaži. Celkom sa jej zúčastnilo 18 päťčlenných družstiev, ktoré súťažili v dvoch kategóriách – chlapci a dievčatá. Kategória chlapcov hosťovala 10 súťažných družstiev. Víťazom sa stala ZŠ sv. Don Bosca z Topoľčian, 2. miesto získali chlapci z DHZ Tesáre a napokon na 3. mieste sa umiestnili chlapci z DHZ Prašice. V dievčenskej kategórii súťažilo 8 kolektívov, z ktorých prvé miesto obsadili dievčatá z DHZ Nitrianska Blatnica, na druhom mieste skončili dievčatá z DHZ Prašice a tretie miesto si odniesla opäť Nitrianska Blatnica s B družstvom.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X