Prehľad požiarovosti na Slovensku v mesiaci apríl 2017

V apríli 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 1 012 požiarov, ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda 1 332 545 €. V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 58 prípadov, avšak priama škoda bola nižšia o 1 453 320 €. Pri požiaroch boli usmrtené 4 osoby a 12 osôb utrpelo zranenia. Oproti minulému roku klesol počet zranených o 8 osôb, naopak počet usmrtených sa zvýšil o jednu osobu.
Najviac požiarov vzniklo na území Košického kraja (190), kde boli taktiež vyčíslené najvyššie škody (340 160 €). Najmenej požiarov sa vyskytlo v Trenčianskom kraji (73). V apríli 2017 najčastejšie horelo cez víkend (v sobotu 218 a v nedeľu 227 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 19. do 20. hodiny (88) a od 20. do 21. hodiny (81).
Vzhľadom na sledované odvetvia ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v rámci bytového hospodárstva (147), pričom výška škody dosiahla 540 455 €. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 6 bolo zranených. V rodinných domoch vzniklo 91 požiarov so škodou 327 005 €, dve osoby boli usmrtené a štyria ľudia utrpeli zranenia rôzneho druhu. V bytových domoch bolo zaevidovaných 40 požiarov, pričom škody spôsobené týmito požiarmi predstavujú 87 110 €, jedna osoba bola usmrtená a tri boli zranené.
Počtu požiarov v apríli 2017 dominovalo taktiež nakladanie s odpadom (140 požiarov) a poľnohospodárstvo (104 požiarov). Tieto požiare boli najčastejšie spôsobené v prvom prípade úmyselným zapálením neznámou osobou, resp. spaľovaním odpadu a odpadkov (mimo skládok), v druhom prípade bolo najčastejšou príčinou vzniku požiarov vypaľovanie trávy a suchých porastov.
Z hľadiska výšky škody požiarovosť v apríli 2017 výraznejšie ovplyvnilo odvetvie cestnej dopravy, kde pri 68 požiaroch vznikli škody vo výške 254 680 €.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, kde bolo zaevidovaných 595 požiarov, čo v porovnaní s vlaňajškom predstavuje nárast o 50 prípadov. Z toho najväčší podiel tvoria požiare spôsobené následkom vypaľovania trávy a suchých porastov (48 %). Druhou najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, v dôsledku ktorej vzniklo 126 požiarov (o 3 požiare viac ako vlani).

Foto: ilustračné HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X