Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 14. týždni roka 2018

V pondelok, 2. apríla uskutočnili príslušníci HaZZ 88 výjazdov. Boli privolaní k 33 požiarom, 50 technickým udalostiam (z toho k 27 dopravným nehodám) a k 5 ekologickým zásahom. Najčastejšie zasahovali v Košickom kraji (18-krát), v Trenčianskom kraji boli privolaní k 5 prípadom.
Nasledujúci pracovný deň boli hasiči vyslaní k 98 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 41 požiaroch, 55 technických udalostiach (z toho pri 26 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických zásahoch. Najviac práce mali príslušníci v Prešovskom kraji (23). Menej práce mali hasiči v Trenčianskom kraji, kde zasahovali 7-krát.
V strede pracovného týždňa zasahovali príslušníci 110 – krát. Boli vyslaní k 69 požiarom, 39 technickým udalostiam (z toho k 16 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým zásahom. V Prešovskom kraji boli privolaní k 21 prípadom. V Nitrianskom kraji zasahovali príslušníci pri 2 udalostiach.
Vo štvrtok, 5. apríla boli hasiči privolaní k 117 udalostiam. Zasahovali pri 74 požiaroch, 41 technických udalostiach (z toho pri 14 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických výjazdoch. Najviac práce mali príslušníci v Prešovskom kraji, kde zasahovali až 33 – krát. K najnižšiemu počtu výjazdov boli privolaní hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, kde zasahovali pri 5 udalostiach.
Na konci pracovného týždňa boli príslušníci HaZZ vyslaní k 91 prípadom. Zasahovali pri 40 požiaroch, 48 technických udalostiach (z toho pri 22 dopravných nehodách) a 3 ekologických zásahoch. V Košickom kraji pomáhali 14 – krát, v Nitrianskom kraji boli príslušníci privolaní k 8 udalostiam.
V sobotu, 7. apríla uskutočnili hasiči 101 výjazdov. Príslušníci boli vyslaní k 60 požiarom, 41 technickým udalostiam (z toho k 16 dopravným nehodám). V tento víkendový deň mali najviac práce hasiči v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (22 a 21 výjazdov). V Nitrianskom kraji zasahovali iba 3 – krát.
Na konci 14. týždňa bola pomoc hasičov potrebná pri 149 udalostiach. Príslušníci poskytli pomoc pri 93 požiaroch, 55 technických zásahoch (z toho pri 13 dopravných nehodách) a pri 1 ekologickej udalosti. Najviac práce mali hasiči v Trenčianskom a Prešovskom kraji, kde uskutočnili 21 výjazdov. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná pri 12 udalostiach.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X