Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 15. týždni

Začiatkom 15. týždňa boli slovenskí hasiči vyslaní k 138 udalostiam. Zasahovali pri 52 požiaroch, až 81 technických udalostiach (z toho pri 21 dopravných nehodách) a 5 ekologických zásahoch. Najviac požiarov – 11, zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji, pri najvyššom počte technických udalostí a dopravných nehôd zasahovali v Banskobystrickom kraji (20). V druhom zo spomínaných krajov boli hasiči v priebehu pondelka vyslaní k najvyššiemu počtu udalostí, a to k 29. Najmenej zásahov vykonali hasiči v Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji (14).
V utorok sa počet výjazdov podstatne znížil, a to na 56. Hasiči zasahovali pri 26 požiaroch, 29 technických udalostiach (z toho pri 19 dopravných nehodách) a 1 ekologickej udalosti. Pomoc hasičov bola najčastejšie potrebná v Banskobystrickom kraji (9 výjazdov), pri najnižšom počte udalostí zasahovali hasiči v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.
V strede pracovného týždňa zasahovali hasiči pri 77 udalostiach, z toho pri 42 požiaroch, 31 technických udalostiach (z tohto pri 9 dopravných nehodách) a 4 ekologických výjazdoch. V stredu bola pomoc hasičov najčastejšie potrebná v Košickom kraji, kde zasahovali 18 – krát. Iba jeden výjazd zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji.
Vo štvrtok boli hasiči vyslaní k 78 udalostiach. Zasahovali pri 16 požiaroch, 59 technických udalostiach (z toho pri 41 dopravných nehodách) a 3 ekologických udalostiach. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Banskobystrickom kraji (14), najmenej v Trenčianskom a Žilinskom kraji (8).
Na Veľký piatok zasahovali hasiči najmä pri požiaroch. Na celom Slovensku horelo celkom 34 – krát, a to najmä v Košickom kraji (13 požiarov). Počas 1. sviatočného dňa zasahovali hasiči tiež pri 41 technických udalostiach – z toho pri 21 dopravných nehodách a 4 ekologických výjazdoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji (17 výjazdov), 4 – krát boli k udalostiam rôzneho charakteru vyslaní hasiči v Trnavskom kraji.
V sobotu boli príslušníci HaZZ vyslaní k 39 požiarom a 27 technickým prípadom (z toho k 11 dopravným nehodám). Pri ekologických udalostiach nezasahovali. V sobotu vykonali celkom 66 výjazdov, pričom najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom kraji (10), k 7 udalostiam boli vyslaní hasiči v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.
Veľkonočná nedeľa priniesla hasičom 66 udalostí rôzneho charakteru, kde bola potrebná ich pomoc. Boli vyslaní k 31 požiarom, 34 technickým udalostiam (z toho k 19 dopravným nehodám) a 2 ekologickým výjazdom. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Banskobystrickom kraji (15), 2 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji.

Foto: ilustračné Milan Dermek

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X