Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 4. týždni roka 2018

V pondelok 22. januára boli príslušníci vyslaní k 54 udalostiam. Zasahovali pri 20 požiaroch, 32 technických udalostiach (z toho pri 15 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji, ktorí zasahovali 11-krát. V Trenčianskom kraji uskutočnili 3 výjazdy.
V utorok 23. januára boli hasiči privolaní k 69 mimoriadnym udalostiam. Príslušníci boli vyslaní k 27 požiarom, 42 technickým zásahom (z toho k 22 dopravným nehodám). V Banskobystrickom kraji hasiči uskutočnili 14 výjazdov. Príslušníci v Košickom kraji zasahovali 4-krát.
V stredu 24. januára uskutočnili príslušníci HaZZ 49 výjazdov. Hasiči zasahovali pri 17 požiaroch, 30 technických udalostiach (z toho pri 16 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických zásahoch. Najviac práce mali príslušníci v Banskobystrickom kraji (9). Najmenej práce mali hasiči v Bratislavskom, Trnavskom a Prešovskom kraji, kde boli vyslaní k 4 udalostiam.
Vo štvrtok 25. januára bola pomoc hasičov potrebná pri 68 mimoriadnych udalostiach. Príslušníci boli vyslaní k 18 požiarom, 50 technickým udalostiam (z toho k 25 dopravným nehodám). V tento deň nebola ohlásená žiadna ekologická udalosť. Príslušníci v Nitrianskom kraji zasahovali 14-krát. V Trnavskom a Trenčianskom kraji 5-krát.
V posledný pracovný deň 4. týždňa uskutočnili príslušníci 45 výjazdov. Zasahovali pri 20 požiaroch, 25 technických udalostiach (z toho pri 13 dopravných nehodách). V Trnavskom kraji zasahovali hasiči 11-krát. Príslušníci v Trenčianskom kraji neuskutočnili žiadny výjazd, nakoľko v tomto kraji nebola ohlásená žiadna mimoriadna udalosť.
V sobotu 27. januára bola pomoc hasičov potrebná v 61 prípadoch. Príslušníci boli privolaní k 23 požiarom, 36 technickým zásahom (z toho k 16 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým udalostiam. Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali pri 10 mimoriadnych udalostiach. V Trnavskom kraji uskutočnili príslušníci 3 výjazdy.
Na konci 4. januárového týždňa boli hasiči privolaní k 68 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 28 požiaroch, 39 technických udalostiach (z toho pri 25 dopravných nehodách) a pri 1 ekologickom výjazde. Najviac práce mali hasiči v Žilinskom kraji, ktorí boli vyslaní k 14 mimoriadnym udalostiam. Menej práce mali príslušníci v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, kde zasahovali 6-krát.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X