Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 48. týždni roka 2018

Prvý deň 48. týždňa priniesol slovenským hasičom 74 udalostí, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 18 požiarom, k 53 technickým zásahom (z toho k 33 dopravným nehodám) a k 3 ekologickým výjazdom. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji, kde zasahovali 15-krát, hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali 5 – krát.
V utorok zaznamenali hasiči nárast výjazdov, a to z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie. Príslušníci poskytli pomoc pri 21 požiaroch, zasahovali tiež pri 66 technických zásahoch (z toho pri 29 dopravných nehodách) a pri 5 ekologických udalostiach. Celkom vykonali 92 výjazdov. Najčastejšie zasahovali hasiči V Košickom kraji, ktorí pomáhali pri 36 nežiaducich udalostiach, menej práce mali hasiči v Banskobystrickom kraji, kde zasahovali 6 – krát.
V strede pracovného týždňa uskutočnili hasiči 73 výjazdov. Boli vyslaní k 29 požiarom, k 43 technickým zásahom (z toho k 23 dopravným nehodám), zasahovali tiež pri 1 ekologickej udalosti. Najviac výjazdov bolo opäť v Košickom kraji, kde hasiči zasahovali 18 – krát, v Bratislavskom kraji poskytli hasiči pomoc 4-krát.
Vo štvrtok, 29. novembra boli hasiči privolaní k 70 nežiaducim udalostiam. Zasahovali pri 23 požiaroch, pri 45 technických zásahoch (z toho pri 27 dopravných nehodách) a pri
2 ekologických udalostiach. Hasiči v Košickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji uskutočnili 11 zásahov, v Bratislavskom kraji zasahovali 5-krát.
Posledný novembrový deň zasahovali hasiči pri 64 udalostiach. Príslušníci HaZZ boli vyslaní k 27 požiarom, k 35 technickým zásahom (z toho k 23 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým udalostiam. Najviac práce mali príslušníci v Košickom kraji, kde poskytli pomoc 13-krát. Menej práce mali hasiči v Bratislavskom a Nitrianskom kraji (4).
V prvý decembrový deň poskytli hasiči pomoc 89 – krát. Boli vyslaní k 39 požiarom, k 50 technickým zásahom (z toho k 30 dopravným nehodám), pri ekologických udalostiach nezasahovali. POmoc hasičov bola najčastejšie potrebná v Banskobystrickom kraji, kde hasiči vykonali 14 výjazdov. V Trenčianskom kraji zasahovali iba 7 – krát.
V nedeľu, 2. decembra uskutočnili hasiči v súvislosti s nepriaznivým počasím 82 výjazdov. Hasiči poskytli pomoc pri 24 požiaroch, pri 58 technických zásahoch (z toho pri
31 dopravných nehodách), k ekologickým udalostiam vyslaní neboli. Najčastejšie zasahovali príslušníci v Banskobystrickom kraji, kde vykonali 27 výjazdov, najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, kde hasiči poskytli pomoc 4-krát.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X