Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 5. týždni

V pondelok 30. januára 2017 zasahovali slovenskí hasiči pri 77 udalostiach, z toho pri 26 požiaroch, 21 technických udalostiach, 24 dopravných nehodách a 6 ekologických výjazdoch. Pri 6 požiaroch zasahovali bratislavskí hasiči, iba raz boli k požiaru vyslaní hasiči v Trenčianskom kraji. Prvý deň 5. týždňa bola pomoc hasičov najčastejšie potrebná v Košickom kraji (13 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (5).
Posledný januárový deň boli hasiči vyslaní k 20 požiarom, 22 technickým výjazdom, 36 dopravným nehodám a 5 ekologickým udalostiam. Až 9 dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji, požiare najviac potrápili príslušníkov v Prešovskom kraji. V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (16 – krát), v Trenčianskom kraji vykonali hasiči najmenej výjazdov (6).
Prvý februárový deň sa počet výjazdov zvýšil na 96. Hasiči zasahovali pri 16 požiaroch, 33 technických udalostiach, až 44 dopravných nehodách a 3 ekologických výjazdoch. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd vzniklo v Banskobystrickom kraji (24). V stredu zaznamenali najviac výjazdov hasiči v už spomínanom kraji (27), najmenej práce mali príslušníci v Trenčianskom kraji, kde zasahovali 4 – krát.
Vo štvrtok, 2. februára 2017 zasahovali hasiči pri 94 výjazdoch, z toho pri 22 požiaroch, 36 technických udalostiach, 33 dopravných nehodách a 3 ekologických výjazdoch. Najvyšší počet udalostí vznikol v Košickom kraji (28), najnižší naopak v Trenčianskom kraji (5).
Posledný pracovný deň uplynulého týždňa priniesol hasičom 83 výjazdov. Zasahovali pri 30 požiaroch, 30 technických udalostiach, 19 dopravných nehodách a 4 ekologických výjazdoch. Najviac prípadov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (17), najmenej v Trenčianskom kraji (5).
V sobotu klesol počet výjazdov na 63. Hasiči boli vyslaní k 18 požiarom, 27 technickým výjazdom, 14 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Pri 11 udalostiach rôzneho charakteru zasahovali hasiči v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, najmenej výjazdov vykonali hasiči v Nitrianskom a Žilinskom kraji (4).
Posledný deň minulého týždňa priniesol 69 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 15 požiarom, 36 technickým udalostiam, 12 dopravným nehodám a 6 ekologickým výjazdom. Najviac práce mali hasiči v Banskobystrickom kraji (17 výjazdov), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (3).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X