Súčinnostné povodňové cvičenie spojené s ukážkou techniky aktívnych protipovodňových opatrení v Trenčianskom kraji

Súčinnostné povodňové cvičenie spojené s ukážkou techniky aktívnych protipovodňových opatrení v Trenčianskom kraji

V nedeľu 5. júna uskutočnilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne súčinnostné povodňové cvičenie spojené s ukážkou techniky aktívnych protipovodňových opatrení. Akcia sa konala na nábreží rieky Váh v Trenčíne – časť Orechové.

Cieľom cvičenia bolo preverenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Trenčianskeho kraja v činnostiach:

•výkon záchranných prác na vode a pod vodnou hladinou,

•zásah potápačov zameraný na záchranu a transport osôb z vodného prostredia s následným poskytnutím prvej pomoci,

•zachytávanie a odstránenie ropného znečistenia na vodnom toku,

•precvičenie súčinnosti a poskytovania pomoci správcom vodných tokov pri spevňovaní ochranných hrádzí v zaplavenom území v spolupráci s členmi DHZ.

Okrem dynamických ukážok bola pre verejnosť pripravená aj prezentácia hasičskej techniky, ktorá bola v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia dodaná pre hasičov v Trenčianskom kraji. Špeciálne technika je určená na výkon záchranných prác pri povodniach, prívalových dažďoch, ale aj iných mimoriadnych udalostiach.

Spolu s ukážkami techniky hasiči prítomným predviedli aj zásah pri simulovanej dopravnej nehode osobného automobilu, vyslobodenie zraneného vodiča, poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a následné uhasenie horiaceho vozidla.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X