Home / AKTUALITY / Taktické cvičenie s riadiacim štábom v pohraničnej oblasti

Taktické cvičenie s riadiacim štábom v pohraničnej oblasti

V pohraničnej oblasti pohoria Nízkych Beskýd sa dnes uskutočnilo taktické cvičenie s riadiacim štábom, ktorého témou bola likvidácia lesného požiaru s využitím modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí.
Miestom pre uskutočnenie cvičenia sa stala pohraničná oblasť Slovensko – Poľsko
Stebník – Stebnická Huta – Blechnarka.
Hlavnou témou cvičenia bolo precvičovanie spoločných taktických postupov pri likvidácii následkov lesného požiaru konvenčným spôsobom, bez použitia leteckej techniky, a súčinnosť s ďalšími zainteresovanými zložkami.
Organizátorom cvičenia bolo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Bardejove, preverované boli hasičské jednotky OR HaZZ v Bardejove, OR HaZZ vo Svidníku, OR HaZZ v Starej Ľubovni, OR HaZZ v Prešove, družstvo Modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí, ZB HaZZ v Humennom, vybrané obecné hasičské zbory zo Zborova, Stebníka a Becherova podľa požiarno-poplachového plánu a ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému. Cvičiacich hasičov svojou návštevou potešili aj prezident HaZZ Pavol Nereča, riaditeľ ORHJ Prezídia HaZZ Adrián Mifkovič, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ Ján Goliáš a prezident DPO SR Pavol Ceľuch.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

A4ka cup corona edition 2, Terňa 2021

Komentáre comments

X