Požiarovosť na Slovensku za 1. štvrťrok 2016

V I. štvrťroku 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 2269 požiarov, pričom v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka došlo k zníženiu počtu požiarov o 516 prípadov. Rovnako ako vlani bolo usmrtených 18 osôb, rôzne druhy zranení utrpelo 56 osôb (o 16 menej ako minulý rok). Najviac požiarov vzniklo na území Prešovského (396) a Košického kraja (384). Najmenej bolo zaznamenaných na území Nitrianskeho kraja (174), avšak tu vzniklu najvyššie materiálne škody (1 619 755 €). Najnižšie materiálne škody boli spôsobené v Banskobystrickom kraji (426 425 €).
Najčastejšie horelo v piatok (367 požiarov) a najmenej v utorok (292 požiarov). Z hľadiska času vzniku bolo najviac požiarov (166) zaevidovaných v časovom intervale od 18 do 19 hodiny.
Podľa priestoru, v ktorom požiare vznikli, tvoria najpočetnejšiu skupinu požiare v prírodnom prostredí. Za obdobie január až marec 2016 bolo 1 366 takýchto požiarov, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená pokles o 528 prípadov. Z toho najviac (381 prípadov) tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov, čo je o 450 prípadov menej ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve (649). Tieto si vyžiadali 16 ľudských životov a 39 zranených osôb. V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu počtu požiarov o 30 prípadov, avšak priame škody sa znížili o 140 425 €.
Ďalšie odvetvia, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili celkový počet požiarov za obdobie január – marec 2016 sú nakladanie s odpadom (347 požiarov so škodou 32 190 €), cestná doprava (250 požiarov so škodou 1 173 270 €) a poľnohospodárstvo (183 požiarov so škodou 99 320 €). Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby, pri požiaroch v cestnej doprave bolo zranených 5 osôb.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, kde bolo zaevidovaných 1 095 požiarov, čo však v porovnaní s vlaňajškom predstavuje pokles o 513 prípadov. Z toho následkom vypaľovania trávy a suchých porastov vzniklo 403 požiarov, no zároveň je to pokles o 413 prípadov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov bola príčinou vzniku 342 požiarov a prevádzkovo-technické poruchy spôsobili vznik 321 požiarov. Úmyselne bolo za prvý štvrťrok 2016 založených 243 požiarov.

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X