Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 24. týždni

V pondelok 13. júna 2016 zasahovali slovenskí hasiči 65 – krát, z toho pri 21 požiaroch, 26 technických zásahoch, 15 dopravných nehodách a 3 ekologických udalostiach. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (5), 1 – krát museli pri požiari zasahovať hasiči v Žilinskom kraji. V pondelok zasahovali pri udalostiach rôzneho typu najčastejšie hasiči v Bratislavskom kraji (10 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (5 – krát).
Druhý deň uplynulého týždňa boli hasiči vyslaní k 71 udalostiam. Horelo 21 – krát, hasiči zasahovali pri 27 technických udalostiach, 20 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najviac požiarov sa rozhorelo v Trnavskom kraji (9), ani jeden požiar nebol zaznamenaný v Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Trnavskom kraji (19 – krát), 2 výjazdy boli zaznamenané v Nitrianskom kraji.
V strede pracovného týždňa zasahovali hasiči pri 80 udalostiach, z toho pri 18 požiaroch, 35 technických zásahoch, 25 dopravných nehodách a 2 ekologických udalostiach. Najviac technických zásahov vykonali hasiči v Banskobystrickom kraji (15), najmenej v Bratislavskom kraji (3). V stredu bola najvyššia zásahová činnosť zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, kde boli hasiči vyslaní až k 18 prípadom, najmenej zásahov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji (3).
Vo štvrtok 16. júna 2016 boli hasiči vyslaní k 21 požiarom, 36 technickým zásahom, 19 dopravným nehodám a 1 ekologickému zásahu (dohromady k 77 udalostiam). Technické výjazdy najviac potrápili hasičov v Košickom kraji (10 – krát), najviac požiarov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji. Vo štvrtok najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom a Košickom kraji (12 – krát), najmenej v Nitrianskom kraji (5 – krát).
Posledný pracovný deň si vyžiadal až 204 zásahov slovenských hasičov. Bolo to ovplyvnené najmä silným vetrom, ktorý si vyžiadal 140 technických výjazdov. Pri požiaroch zasahovali hasiči 39 – krát, pri dopravných nehodách 22 – krát a pri ekologických zásahoch 3 – krát. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (10), technické udalosti sa najčastejšie vyskytovali v Prešovskom a Košickom kraji (44, 48). Piatok najviac potrápil hasičov v Košickom a Prešovskom kraji – tí museli zasahovať až 55 a 54 – krát. Najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom a Trenčianskom kraji (8).
Prvý víkendový deň priniesol hasičom 102 udalostí, pri ktorých museli zasahovať. Bolo to 33 požiarov, 47 technických výjazdov, 21 dopravných nehôd a 1 ekologická udalosť. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (9), najmenej v Žilinskom kraji (2). Technické udalosti najviac potrápili hasičov v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji (12). V sobotu bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Prešovskom kraji (19), najmenej v Banskobystrickom kraji (6).
Posledný deň v týždni sa situácia upokojila a počet výjazdov slovenských hasičov klesol na 75. Zasahovali pri 26 požiaroch, 25 technických udalostiach, 23 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac požiarov sa rozhorelo v Trenčianskom a Košickom kraji (6), ani jeden požiar nezaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji. V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (14 – krát), najmenej v Nitrianskom kraji (3 – krát).

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X