Príprava hasičov pre odoberaním vzoriek na koronavírus prostredníctvom ochranných prostriedkov

Medzi každodenné činnosti posádok HZS patrí už mesiac odoberanie vzoriek u osôb s podozrením na koronavírus. Hoci samotné odobranie vzorky z horných a dolných dýchacích ciest nie je zložité, vyžaduje si zo strany hasičov dôkladnú prípravu. Posádka sa pred touto činnosťou oblieka do ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú prevažne jednorázové a po ukončení odberov zlikvidované ako nebezpečný odpad.
Hasiči používajú pri svojej ochrane celotelový ochranný odev so všitou pokrývkou hlavy, respirátor alebo masku s filtrom, ochranné okuliare alebo celotvárový štít a minimálne dva páry rukavíc. Po oblečení do ochranného odevu sa na celé telo príslušníka vrátane hlavy aplikuje virucídny prostriedok, ktorý zabezpečí ochranný film. Táto príprava trvá hasičovi približne 5 minút a je vyobrazená na videu.

 

Video: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Majstrovstvá SR | 23.10.2021 | GALANTA

Komentáre comments

X