XIX. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel

XIX. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel

V utorok 6. septembra sa na Námestí Slobody v Banskej Bystrici uskutočnil v poradí XIX. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ v Banskej Bystrici.
Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, riaditeľa odboru plánovania a koncepcií Prezídia HaZZ Ivana Ondrejičku, zahraničných delegácií z Českej republiky a z Maďarska, ako aj ďalších predstaviteľov štátnej správy a spolupracujúcich partnerov. Na štart XIX. ročníka memoriálu sa postavilo 9 súťažných družstiev z Okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja a družstvo z Královohradeckého kraja.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z HZS Královohradeckého kraja, 2. miesto získalo súťažné družstvo z OR HaZZ v Banskej Bystrici a na 3. mieste skončilo súťažné družstvo z OR HaZZ vo Zvolene.
Široká verejnosť si mala možnosť prezrieť si statickú ukážku hasičskej techniky dodanú pre Hasičský a záchranný zbor v rámci projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X