Dobrovoľní hasiči sa budú môcť uchádzať o dotácie rezortu vnútra

Dobrovoľné hasičské zbory by po novom mali dostať možnosť uchádzať sa o dotácie od Ministerstva vnútra (MV) SR. Vláda dnes odobrila novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu. Zmena legislatívy prichádza ako reakcia na požiadavky a podnety viacerých obcí a miest a taktiež niektorých občianskych združení.

Tie sa týkali najmä zabezpečovania finančných prostriedkov na technické zhodnotenie budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc a hasičskej techniky. „Mnohé z uvedených nehnuteľností vrátane hasičskej techniky so zreteľom na zabezpečenie jej akcieschopnosti a bezpečného uskladnenia totiž vyžadujú posilnenie zdrojov ich financovania zodpovedajúce zvyšujúcim sa nárokom na výkon činností hasičských jednotiek,“ poukázalo v návrhu ministerstvo.

Oblasti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, sa majú preto rozšíriť. Konkrétne ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické zhodnotenie budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc obcí a miest, ako aj ďalších právnických osôb vrátane obstarania hasičskej techniky. „Navrhovaným riešením sa utvoria lepšie podmienky na plnenie úloh najmä dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác,“ zhrnulo ministerstvo.

 

Zdroj: TASR

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X