Prehľad požiarovosti v mesiaci máj 2016

V máji 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 616 požiarov, pri ktorých bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 2 988 340 €. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 20 bolo zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet požiarov poklesol o 17 prípadov, priame škody však vzrástli o 1 383 540 €.
Tento rozdiel je spôsobený najmä požiarom s najvyššou priamou škodou, ktorým bol požiar zo dňa 17. mája 2016 v prevádzke na recykláciu plastov v Lučenci s výškou škody 1 200 000 €.
Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického (96) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (53). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Banskobystrickom kraji (1 295 765 €) a najnižšie pri požiaroch v Nitrianskom kraji (84 310 €). V máji 2016 najčastejšie horelo cez víkend (v sobotu aj v nedeľu po 111 požiarov) a najmenej uprostred týždňa (vo štvrtok 64 požiarov, v stredu 68 požiarov). Najviac požiarov bolo zaevidovaných v časových intervaloch od 20. do 21. hodiny (46 požiarov) a zhodne po 45 požiarov medzi 15.-16. a 16.-17. hodinou.
Vzhľadom na evidované údaje za mesiac máj 2016 možno konštatovať, že najviac požiarov sa vyskytlo v odvetviach nakladanie s odpadom (132 požiarov), bytové hospodárstvo (121 požiarov) a cestná doprava (103 požiarov). Pri nakladaní s odpadom bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 19 požiarov menej, avšak škody vzrástli z 13 505 € na 325 795 €. V bytovom hospodárstve počet požiarov stúpol o 9 prípadov, škody klesli o 140 585 €. Najviac požiarov (58) vzniklo v rodinných domoch, kde výška škody dosiahla 190 030 €. V bytových domoch bolo zaznamenaných 38 požiarov so škodou 23 110 €. V odvetví cestnej dopravy škody predstavovali 458 010 €, čo je nárast o 35 % oproti máju 2015. Najviac horeli osobné a dodávkové automobily (83 požiarov), pričom takmer polovica týchto požiarov bola spôsobená úmyselným zapálením neznámou osobou alebo elektrickým skratom, v oboch prípadoch po 20 požiarov.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých – 283 prípadov (o 28 požiarov menej ako vlani) so škodou 80 605 €, 6 osôb bolo zranených. Následkom úmyselného zapálenia vzniklo 104 požiarov (o 25 menej ako vlani), pri ktorých škoda oproti vlaňajšku narástla takmer o 20 % a dosiahla 408 055 €, 1 osoba bola usmrtená. Prevádzkovo -technické poruchy zapríčinili vznik 100 požiarov, čo je o 10 viac ako vlani. Škody pri týchto požiaroch boli vyčíslené na 346 155 €.

Foto: ilustračné

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X