Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac júl 2016

V mesiaci júl 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 804 požiarov, čo predstavuje pokles o 40 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Následkom týchto požiarov boli usmrtené 3 osoby a 13 osôb bolo zranených. Spôsobená priama materiálna škoda bola vyčíslená na 3 564 575 €, čo je o 20 % menej ako vlani.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov za mesiac júl 2016 bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (395 prípadov so škodou 417 540 €), 2 osoby boli usmrtené a 7 bolo zranených. Z toho najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (101). V dôsledku prevádzkovo-technických porúch vzniklo 152 požiarov a škoda bola vyčíslená na 985 835 €, 3 osoby boli zranené. 103 požiarov bolo založených úmyselne, pričom vzniknutá škoda dosiahla 531 085 € a 1 osoba bola zranená.
Najviac požiarov z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností bolo zaznamenaných v rezorte poľnohospodárstva (158) a v tomto odvetví bola tiež vyčíslená najvyššia priama škoda (1 154 255 €).
Pri nakladaní s odpadom vzniklo 116 požiarov so škodou 14 950 €, 2 osoby boli zranené.
V bytovom hospodárstve bolo zaevidovaných 103 požiarov, pri ktorých vznikla škoda 465 740 €. Následkom týchto požiarov prišli o život 3 osoby a 10 bolo zranených. V rodinných domoch evidujeme 45 požiarov so škodou 283 385 €, 1 osoba bola usmrtená a 6 osôb bolo zranených. V bytových domoch vzniklo 42 požiarov so škodou 161 380 €, 3 osoby boli zranené.
V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 93 požiarov, pri ktorých priame škody boli vyčíslené na 388 720 €, zranená bola 1 osoba. Najviac horeli osobné a dodávkové automobily (77 požiarov).
Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare v prírodnom prostredí. V mesiaci júl 2016 bolo zaevidovaných 625 takýchto prípadov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 498 požiarov. V prírodnom prostredí najčastejšie horeli trávnaté porasty (114 prípadov), pričom najviac takýchto požiarov bolo zaznamenaných na území Nitrianskeho kraja (30).
Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického kraja (134) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (68). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Nitrianskom kraji (847 900 €) a najnižšie pri požiaroch v Bratislavskom kraji (109 720 €).
Najčastejšie horelo v sobotu (140 požiarov) a najmenej v utorok (90 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (61 požiarov).

Foto: ilustračné

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X