Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 11. týždni roka 2018

V pondelok, 12. marca boli príslušníci HaZZ privolaní k 50 udalostiam. Zasahovali pri 12 požiaroch, 34 technických zásahoch (z toho pri 11 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických výjazdoch. V Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji uskutočnili hasiči 9 výjazdov. V Bratislavskom a Trenčianskom kraji bola pomoc príslušníkov potrebná pri 3 udalostiach.
V utorok, 13. marca boli hasiči vyslaní k 63 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 25 požiaroch, 35 technických udalostiach (z toho pri 18 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji, ktorí uskutočnili 17 výjazdov. Menej práce mali príslušníci v Trnavskom a Trenčianskom kraji, kde zasahovali 3-krát.
V stredu, 14. marca uskutočnili hasiči 69 výjazdov. Pomoc hasičov bola potrebná pri 31 požiaroch, 36 technických zásahoch (z toho pri 14 dopravných nehodách) a 2 ekologických udalostiach. V Košickom kraji zasahovali príslušníci 23-krát. V Bratislavskom kraji 3-krát.
Vo štvrtok, 15. marca zasahovali hasiči pri 65 prípadoch. Príslušníci boli privolaní k 34 požiarom, 29 technickým udalostiam (z toho pri 14 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji, ktorí zasahovali pri 18 udalostiach. Menej práce mali príslušníci v Bratislavskom kraji, ktorí poskytli pomoc 2-krát.
Na konci pracovného týždňa uskutočnili hasiči 75 výjazdov. Príslušníci boli vyslaní k 12 požiarom, k 61 technickým zásahom (z toho k 35 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým udalostiam. V Bratislavskom kraji zasahovali hasiči 14-krát. Menej práci mali príslušníci v Košickom kraji (8).
V sobotu, 17. marca zasahovali hasiči pri 97 prípadoch. Príslušníci boli vyslaní k 26 požiarom, k 70 technickým udalostiam (z toho k 17 dopravným nehodám) a k 1 ekologickému výjazdu. Najviac práce mali príslušníci v Košickom kraji, kde ich pomoc bola potrebná pri 37 prípadoch. Menej práce mali hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, ktorí zasahovali 4-krát.
V nedeľu, 18. marca zasahovali príslušníci pri vyššom počte udalostí ako v predchádzajúce dni. Hasiči boli vyslaní k 100 prípadom. Ich pomoc bola potrebná pri 23 požiaroch, 77 technických udalostiach (z toho pri 25 dopravných nehodách). V tento deň neuskutočnili príslušníci žiadny výjazd k ekologickej udalosti. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji (31). V Bratislavskom kraji boli privolaní k 3 prípadom.

Foto: ilustračné

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X