Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 44. týždni roka 2018

Začiatok 44. týždňa priniesol slovenským hasičom celkom 96 výjazdov k udalostiam rôzneho charakteru. Zasahovali pri 14 požiaroch, 81 technických udalostiach (z toho pri 37 dopravných nehodách) a 1 ekologickom výjazde. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom kraji (19), kde zároveň zasahovali aj pri najvyššom počte dopravných nehôd (9). Iba k siedmim udalostiam boli vyslaní hasiči v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.
V utorok, 30. novembra, sa počet výjazdov rapídne zvýšil, a to z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácii. Hasiči zasahovali pri 19 požiaroch, vykonali až 146 výjazdov k technickým udalostiam (z toho k 23 dopravným nehodám) a k 3 ekologickým prípadom. Až 58 technických udalostí bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji, kde bol aj najvyšší počet výjazdov príslušníkov celkovo (62). Iba 4 – krát zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji.
Posledný októbrový deň sa situácia upokojila. Príslušníci HaZZ zasahovali pri 29 požiaroch, 52 technických udalostiach (z toho pri 26 dopravných nehodách) a 1 ekologickom prípade. Najčastejšie boli na pomoc volaní hasiči v Prešovskom kraji (19 – krát), 5 – krát zasahovali hasiči v Nitrianskom kraji.
Počas sviatku všetkých svätých bola situácia pomerne pokojná. Hasiči zasahovali len 68 – krát, pričom najčastejšie pri požiaroch (34 – krát). V 33 prípadoch boli vyslaní k technickým udalostiam (z toho 11 – krát k dopravným nehodám), raz zasahovali aj pri ekologickej udalosti. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (14), 4 – krát zasahovali príslušníci v Nitrianskom kraji.
Posledný pracovný deň zasahovali hasiči pri 77 prípadoch rôzneho charakteru. Pri požiaroch zasahovali 25 – krát, k technickým udalostiam boli vyslaní 52 – krát (z toho 34 – krát k dopravným nehodám).Pri ekologických udalostiach v piatok nezasahovali. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji (14), 5 – krát boli na pomoc privolaní hasiči v Nitrianskom kraji.
Prvý novembrový víkend zasahovali príslušníci HaZZ pri 29 požiaroch, 37 technických udalostiach (z toho pri 21 dopravných nehodách) a 1 ekologickom výjazde. Najviac práce mali opäť hasiči v Žilinskom kraji, ktorí zasahovali 14 – krát, k trom výjazdom boli vyslaní hasiči v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.
Posledný deň 44. týždňa priniesol slovenským hasičom pokojnú službu. Na celom Slovensku zasahovali pri udalostiach rôzneho charakteru len 55 – krát. K požiarom boli vyslaní 16 – krát, pri technických udalostiach zasahovali 38 – krát (z toho 24 – krát pri dopravných nehodách), 1 – krát boli vyslaní k ekologickej udalosti. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom kraji (12), 3 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X