Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 49. týždni

V pondelok 5. decembra 2016 zasahovali slovenskí hasiči pri 76 udalostiach, z toho pri 28 požiaroch, 22 technických zásahoch, 25 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najvyšší počet požiarov zaznamenali v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji (5), ani raz nehorelo v Trnavskom kraji. V pondelok bola pomoc hasičov najpotrebnejšia v Prešovskom kraji, kde zasahovali 13 – krát, najmenej výjazdov vykonali hasiči v Trnavskom a Nitrianskom kraji (6).
Na Mikuláša boli hasiči vyslaní k 57 udalostiam. Horelo 24 – krát, hasiči zasahovali pri 12 technických udalostiach a 21 dopravných nehodách. V Banskobystrickom kraji hasičov potrápili najmä požiare, pri ktorých museli zasahovať 6 – krát. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji (8). Najviac výjazdov vykonali hasiči v Banskobystrickom kraji (13), najmenej v Trnavskom a Košickom kraji (3).
Stred pracovného týždňa priniesol príslušníkom 75 výjazdov. Zasahovali pri 25 požiaroch, 24 technických udalostiach, 22 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najvyšší počet výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom kraji (16), najmenej zasahovali hasiči v Žilinskom a Košickom kraji (5 – krát).
Vo štvrtok sa na Slovensku stalo 88 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 20 požiarom, 27 technickým zásahom, 38 dopravným nehodám a 3 ekologickým udalostiam. Pri udalostiach rôzneho druhu najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom a Prešovskom kraji (17 a 16 – krát), najnižší počet výjazdov bol zaznamenaný v Trnavskom kraji (5).
Posledný deň pracovného týždňa zasahovali hasiči pri 87 udalostiach rôzneho druhu. Boli vyslaní k 22 požiarom, 23 technickým udalostiam, 36 dopravným nehodám a 6 ekologickým udalostiam. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (17), pri najvyššom počte požiarov zas zasahovali hasiči v Trenčianskom a Košickom kraji (5). Piatok v počte zásahov najviac potrápil hasičov v Prešovskom kraji, kde museli zasahovať až 17 – krát. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji (5).
V sobotu sa počet výjazdov ustálil na tom istom čísle ako predošlý deň. Hasiči zasahovali pri 37 požiaroch, 24 technických udalostiach a 26 dopravných nehodách. Najviac požiarov vzniklo v Žilinskom kraji (7), v Prešovskom kraji sa hasiči najčastejšie pasovali s technickými udalosťami a dopravnými nehodami, kde zasahovali 11 – krát. Najviac udalostí vzniklo v sobotu v Prešovskom kraji (16), najmenej v Trenčianskom kraji (4).
Posledný deň 49. týždňa si vyžiadal 52 výjazdov hasičov. Boli vyslaní k 21 požiarom, 13 technickým udalostiam, 16 dopravným nehodám a 2 ekologickým zásahom. V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom a Košickom kraji (12 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji (2).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X