Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dňoch 6. – 12. mája 2016

V piatok 6. mája 2016 zasahovali hasiči pri 76 udalostiach. Zaznamenali 27 požiarov, 26 technických zásahov, 21 dopravných nehôd a 2 ekologické zásahy. Najčastejšie horelo v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (5 – krát), najmenej v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji (2 – krát). Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (14), najmenej v Košickom kraji (3).
Prvý víkendový deň potrápilo slovenských hasičov 83 udalostí. Boli vyslaní k 39 požiarom, 24 požiarom, 19 dopravným nehodám a 1 ekologickému zásahu. Najčastejšie horelo v Prešovskom kraji (7 – krát), 1 požiar zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (14), najmenej v Nitrianskom a Žilinskom kraji (8).
V nedeľu 8. mája 2016 sa na Slovensku stalo 70 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Požiarov vzniklo 24, technických zásahov 23, dopravných nehôd 22, ekologická udalosť bola zaznamenaná 1. Najviac požiarov sa rozhorelo v Trnavskom kraji (5), 1 požiar zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (14 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (4 – krát).
Prvý pracovný deň 19. Týždňa museli slovenskí hasiči zasahovať pri 69 udalostiach, z toho pri 24 požiaroch, 24 technických zásahoch, 17 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji (7), ani raz nehorelo v Nitrianskom kraji. Prítomnosť hasičov si najčastejšie vyžadovali udalosti v Banskobystrickom kraji (15 – krát), 3 zásahy zaznamenali hasiči v Košickom kraji.
V utorok 10. mája 2016 zasahovali hasiči pri 74 zásahoch. Horelo 18 – krát, pri technických udalostiach zasahovali hasiči 32 – krát, pri dopravných nehodách 24 – krát, pri ekologických udalostiach nezasahovali. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji (5), najmenej v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji (1). Najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (13 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (5 – krát).
V stredu sa počet výjazdov hasičov výrazne znížil, a to na 48. Požiarov bolo zaznamenaných 20, technických zásahov 11, dopravných nehôd 17, pri ekologických zásahoch hasiči nezasahovali. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Bratislavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji (4), ani raz nehorelo v Trnavskom a Košickom kraji. V stredu najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (11 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (3 – krát).
Vo štvrtok 12. mája 2016 sa na Slovensku stalo 70 udalostí, z ktorých bolo zaznamenaných 17 požiarov, 23 technických udalostí a 30 dopravných nehôd. 5 – krát horelo v Žilinskom kraji, ani jeden požiar nevznikol v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (14), najmenej v Trenčianskom kraji (4).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X