V januári horelo najčastejšie v piatok

V mesiaci január 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 678 požiarov, pri ktorých bolo 10 osôb usmrtených a 17 osôb utrpelo zranenia rôzneho charakteru. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k nárastu počtu požiarov o 83 prípadov.
Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Banskobystrickom kraji ( 106 ) a najmenej požiarov vzniklo v Trnavskom kraji ( 63 ).
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností bol najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný v bytovom hospodárstve – 300 prípadov ( o 69 viac požiarov ako minulý rok ), čo predstavuje 44,2 % z celkového počtu požiarov.
Pri nakladaní s odpadom vzniklo spolu 116 požiarov ( o 6 požiarov menej ako vlani ).
V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 84 požiarov, čo je o 20 prípadov viac ako vlani.
Zo štatistických údajov vyplýva, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb – 206 prípadov ( o 15 menej ako vlani ), z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom (41), fajčenia (28) a pri spaľovaní odpadu a odpadkov (23). Dôsledkom poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov vzniklo 174 požiarov ( o 58 viac ako v rovnakom období minulého roka ), prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 109 požiarov.
Najčastejšie horelo v piatok (134 požiarov) a najmenej vo štvrtok (64 požiarov). Najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 15. do 16. hodiny.

Foto: ilustračné

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X