Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac august 2016

Ako vyplýva zo štatistických údajov o požiarovosti, v auguste 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 667 požiarov, pri ktorých bola spôsobená priama škoda na majetku 1 886 335 €, 3 osoby boli usmrtené a 8 osôb bolo zranených. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa počet požiarov znížil o 813 prípadov, čo je pokles o 55 %. Nižšia bola tiež priama škoda (o 275 950 €), počet zranených klesol o 11 osôb, naopak počet usmrtených sa zvýšil o jednu osobu.

Z hľadiska odvetví ekonomických činností bol najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný v rezorte poľnohospodárstva (149 požiarov s celkovou škodou 50 040 €). Odvetvím v poradí s druhým najvyšším počtom požiarov bolo nakladanie s odpadom a bytové hospodárstvo, kde bolo zaznamenaných zhodne po 109 požiarov. Pri nakladaní s odpadom vznikla škoda na majetku vo výške 5 510 €.

Horšiu bilanciu má bytové hospodárstvo, kde škoda dosiahla 357 435 €, 2 osoby boli usmrtené a 5 osôb bolo zranených. Požiarovosť v bytovom hospodárstve ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme 48 požiarov so škodou 165 495 €, 2 osoby boli usmrtené a 4 zranené. V bytových domoch vzniklo 43 požiarov, výška škody dosiahla 16 315 €, jedna osoba bola zranená. Najčastejšou zistenou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, pri požiaroch v bytovom fonde to bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení.

V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 71 požiarov. Vzniknuté škody pri týchto požiaroch dosiahli výšku 458 420 €, dve osoby boli zranené. Najčastejšie horeli osobné a dodávkové automobily, kde vzniklo 60 požiarov a priame škody boli vyčíslené na 307 350 €. Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie a elektrický skrat.

Z údajov o požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za mesiac august 2016 evidujeme 496 takýchto požiarov (74 % z celkového počtu požiarov), čo však oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 795 prípadov. Oproti vlaňajšku, kedy tvorili najpočetnejšiu skupinu požiarov v prírodnom prostredí požiare trávnatých porastov (418), tento rok v auguste najčastejšie horela slama na riadkoch a strniská (83 požiarov) a odpadkové kontajnery (73 požiarov). Požiare trávnatých porastov sa vyskytli v 43 prípadoch, čo je pokles o takmer 90 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najviac požiarov v prírodnom prostredí vzniklo na území Košického kraja (101).

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých (346 požiarov, t. j. 52 % z celkového počtu požiarov), z toho najviac požiarov bolo zapríčinených vypaľovaním trávy a suchých porastov (87), manipuláciou s otvoreným ohňom (59) a spaľovaním odpadu a odpadkov mimo skládok (54). 121 požiarov bolo v auguste 2016 založených úmyselne.

Najčastejšie horelo v stredu (109 požiarov) a v utorok (108 požiarov), najmenej v piatok a v nedeľu (oba dni po 84 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 14. do 15. hodiny (55) a od 20. do 21. hodiny (54).

Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického (131) a Prešovského kraja (106) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (59). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Banskobystrickom kraji (935 865 €) a najnižšie pri požiaroch v Bratislavskom kraji (81 390 €).

Foto: ilustračné

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X