Prezident HaZZ a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Prezident HaZZ a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov sa dohodli na vzájomnej spolupráci

V súvislosti so snahou o prehlbovanie spolupráce pri rozvoji ochrany pred požiarmi, IZS a krízového riadenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti občanov SR dnes prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov Martin Blaha uzavreli dohodu o vzájomnej spolupráci. Podľa nej budú spolupracovať pri tvorbe, presadzovaní koncepcií v oblasti ochrany pred požiarmi, IZS a krízového riadenia.
Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, ako člen celoeurópskej Federácie asociácií hasičských dôstojníkov, bude na základe vzájomnej dohody pripravovať a predkladať Prezídiu HaZZ návrhy týkajúce sa predovšetkým ochrany pred požiarmi, legislatívy, technického vybavenia, ekonomického zabezpečenia a poskytovať skúsenosti a poznatky z praxe nevyhnutné pre činnosť HaZZ.
Prezídium HaZZ bude v dohodnutom rozsahu koncepčne spolupracovať s asociáciou, informovať ju v potrebnom rozsahu a prizývať jej zástupcu do pracovných komisií v rámci činnosti Prezídia HaZZ.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X