Prezident HaZZ a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov sa dohodli na vzájomnej spolupráci

Prezident HaZZ a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov sa dohodli na vzájomnej spolupráci

V súvislosti so snahou o prehlbovanie spolupráce pri rozvoji ochrany pred požiarmi, IZS a krízového riadenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti občanov SR dnes prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov Martin Blaha uzavreli dohodu o vzájomnej spolupráci. Podľa nej budú spolupracovať pri tvorbe, presadzovaní koncepcií v oblasti ochrany pred požiarmi, IZS a krízového riadenia.
Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, ako člen celoeurópskej Federácie asociácií hasičských dôstojníkov, bude na základe vzájomnej dohody pripravovať a predkladať Prezídiu HaZZ návrhy týkajúce sa predovšetkým ochrany pred požiarmi, legislatívy, technického vybavenia, ekonomického zabezpečenia a poskytovať skúsenosti a poznatky z praxe nevyhnutné pre činnosť HaZZ.
Prezídium HaZZ bude v dohodnutom rozsahu koncepčne spolupracovať s asociáciou, informovať ju v potrebnom rozsahu a prizývať jej zástupcu do pracovných komisií v rámci činnosti Prezídia HaZZ.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X